Newsletter

Follow us on

Doelstellingen

01

Bevordering van vrouwen in de ICT-sector

Hun toegang en inzetbaarheid verbeteren en de geregistreerde uitvalcijfers verlagen.

02

Bevordering van gendergelijkheid

De essentiële instrumenten aanreiken die nodig zijn om de gelijke deelname, vertegenwoordiging en behandeling van vrouwen in de ICT te bevorderen.

03

Ondersteuning en empowerment van vrouwen

Het verstrekken van instrumenten en directe steun en motivatie aan vrouwen om een loopbaan in de ICT-economie na te streven.

04

Ondersteuning van bestaande ICT-bedrijven

ICT-beleidsmakers helpen om het bestaande beleid uit te bouwen en te vernieuwen en het inclusiever en gelijkwaardiger te maken voor vrouwen.

OVER FEMIN-ICT

Het hoofddoel van het FEMIN-ICT-project is de ondersteuning en bevordering van de integratie van vrouwen als werknemers of ondernemers in de ICT-sector.

FEMIN-ICT streeft ernaar beroepsonderwijs en -opleiding aan te passen aan de behoeften van de arbeidsmarkt door een mix van beroepsvaardigheden aan te bieden en zo mogelijkheden voor werkend leren te creëren voor haar doelgroepen.

NIEUWS

Final TPM and Final Conference

Final TPM and Final Conference

Final TPM and Final Conference The EU project FEMIN-ICT has reached the final moment of its journey towards promoting gender ...