Newsletter

Follow us on

Målsättningar

01

Främjande av kvinnor inom IKT-sektorn

Förbättra deras tillgänglighet och anställbarhet och minska antalet avhopp.

02

Främjande av jämställdhet mellan könen

Tillhandahåller de nödvändiga verktygen för att främja lika deltagande, representation och behandling av kvinnor inom IKT.

03

Stöd och egenmakt för kvinnor

Tillhandahålla verktyg, direkt stöd och motivation för kvinnor som vill göra karriär inom IKT-ekonomin.

04

Stödja befintliga IKT-företag

Hjälpa beslutsfattare på IKT-området att bygga upp och renovera befintlig politik och göra den mer inkluderande och jämställd för kvinnor.

OM FEMIN-ICT

Huvudsyftet med FEMIN-ICT-projektet är att stödja och främja kvinnors karriär inom IKT-sektorn, antingen som anställda eller som företagare.

FEMIN-ICT strävar efter att anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens behov genom att erbjuda en blandning av yrkeskunskaper och på så sätt skapa möjligheter till arbetsbaserat lärande för sina målgrupper.

NYHETER

Final TPM and Final Conference

Final TPM and Final Conference

Final TPM and Final Conference The EU project FEMIN-ICT has reached the final moment of its journey towards promoting gender ...